O nás

Lesní školka Na Dvorečku je jedním z projektů z.ú. Jeden strom, který v současné době zahrnuje soukromou školku v Praze-Lipencích, komunitní školu v Černošicích a lesní mateřskou školku v Letech u Dobřichovic.

Školka Na Dvorečku je založena na modelu lesní mateřské školky s cílem umožnit dětem vyrůstat ve zdravém a motivujícím prostředí s neustálými podněty pro jejich zdravý rozvoj.

Výchovně vzdělávací činnost se opírá o školní vzdělávací program Rosteme spolu ( viz dokumenty na webu) rozpracovaný do jednotlivých vzdělávacích okruhů, které jsou zaměřeny na proměny přírody v rámci opakujícího se koloběhu ročních období s důrazem na tradiční svátky i chod farmy a život v komunitním společenství.

 

Filosofie lesní školky Na Dvorečku je ukotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a vychází z předpokladu, že čím důvěrněji přírodu známe, tím více ji v dalším životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme na vše, co naši návštěvu doprovází.

Naší vizí je dítě, které čerpá sílu z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami… je silné jako strom.

Naším heslem je:
„Není špatné počasí, jen špatné oblečení!“

“ Ještě štěstí, že jsme každý jiný!“

Venkovní prostředí poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu i pro-enviromentálnímu chování, rozvíjí jejich kreativitu a fantazii, umožňuje přirozený rozvoj pohybových dovedností a v neposlední řadě posiluje i obranyschopnost jejich organismu.