Tým

Hlavní tváře, které za projektem stojí, jsou za organizaci Jeden Strom Mgr.Alena Laláková a Veronika Kubásková – zakladatelky.

Alena Laláková zaštiťuje veškeré fungování školky z hlediska personálního i materiálního. Ve funkci ředitelky zajišťuje komunikaci s veřejností, rodiči, vede a školí pedagogy, věnuje se vývoji projektu z hlediska profesionalizace a mnoho dalšího.

Veronika Kubásková se stará o chod školky z její technické stránky – buduje, staví, opravuje, zušlechťuje. Zároveň je chovatelem všech místních zvířat a vede jezdecké kurzy pro děti i dospělé.

 

Tým pedagogů LMŠ Na Dvorečku je pečlivě vybírán a zkoušen v terénu.

Dbáme na to, abychom fungovali profesionálně a každý jednotlivec přinášel dětem a celému projektu co nejvíc.

 

Každá třída má svého vedoucího pedagoga, který se stará o svůj tým a vymýšlí společně s ním program pro svěřené děti.

V roce 2016/17 jsou vedoucími pedagogy:

Monika Krejčí pro Habroví

Dominika Tomanová pro Stodolu