Zvířátka

Zvířátka Na Dvorečku jsou pečlivě vybírána jako kontaktní terapeutická zvířata. Nejdůležitějšími vlastnostmi je kontaktnost a neagresivita.

O užitkových hospodářských zvířatech se děti učí možností každodenního kontaktu. Pedagogové mají možnost brát děti mezi zvířata, zařazovat péči o ně do svého programu a využívat je pro překlenování smutků z odloučení při adaptační fázi docházky.

Pro tvořivé aktivity využívají děti nejen přírodniny, které si nasbírají v okolí při procházkách, ale i suroviny, které nám dávají zvířata. Nejčastěji ovčí rouno, které si zkouší zpracovávat a vyrábět z něj.